Нові та змінені державні будівельні норми

05/09/2022

З 1 вересня 2022 року набрали чинності нові державні будівельні норми (ДБН), а також зміни до діючих ДБН, які затверджені наказами Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 365, № 366, № 367.

Детальніше про всі зміни наведено нижче.

 

 1. Перелік нових державних будівельних норм та змін до діючих будівельних норм, які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 365, що набрали чинності з 01.09.2022, а саме:

 

 • ДБН В.2.2-42:2021 “Споруди холодильників. Основи проектування”.

Примітка: з набранням чинності ДБН В.2.2-42:2021 втратив чинність СНиП 2.11.02-87 “Холодильники”, затверджений постановою Державного комітету будівництва СРСР від 10 липня 1987 року N 137.

Зміни до діючих будівельних норм, а саме:

 • Зміна N 1 ДБН В.2.6-198:2014 “Сталеві конструкції. Норми проектування”;
 • Зміна N 1 ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”;
 • Зміна N 1 ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”;
 • Зміна N 1 ДБН В.2.2-15:2019 “Житлові будинки. Основні положення”;
 • Зміна N 1 ДБН В.1.2-14:2018 “Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд”;
 • Зміна N 2 ДБН А.1.1-94-2010 “Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення”;

 

 1. Перелік нових державних будівельних норм та змін до діючих будівельних норм, які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366, що набрали чинності з 01.09.2022, а саме:

 

 • ДБН В.1.2-6:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”;
 • ДБН В.1.2-7:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека”;
 • ДБН В.1.2-8:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля”;
 • ДБН В.1.2-9:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації”;
 • ДБН В.1.2-10:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації”;
 • ДБН В.1.2-11:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність”;
 • ДБН В.2.6-31:2021 “Теплова ізоляція та енергоефективність будівель”;
 • ДБН А.2.2-1:2021 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)”.

 

Зміни до діючих будівельних норм:

–           Зміна N 1 ДБН В.2.2-4:2018 “Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти”;

–           Зміна N 3 ДБН Б.2.2-5-2011 “Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій”;

–           Зміна N 1 ДБН А.2.2-14-2016 “Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування”;

–           Зміна N 1 ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки та споруди. Заклади освіти”;

–           Зміна N 3 ДБН В.2.3-15-2007 “Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.

 

Примітка:

З набранням чинності ДБН В.1.2-6:2021 втратив чинність, ДБН В.1.2-6-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 року N 40;

З набранням чинності ДБН В.1.2-7:2021 втратив чинність, ДБН В.1.2-7-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 року N 39;

З набранням чинності ДБН В.1.2-8:2021 втратив чинність, ДБН В.1.2-8-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 року N 38;

З набранням чинності ДБН В.1.2-9:2021 втратив чинність, ДБН В.1.2-9-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 року N 37;

З набранням чинності ДБН В.1.2-10:2021 втратив чинність, ДБН В.1.2-10-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 року N 41;

З набранням чинності ДБН В.1.2-11:2021 втратив чинність, ДБН В.1.2-11-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 року N 36;

З набранням чинності ДБН В.2.6-31:2021 втратив чинність, ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08 липня 2016 року N 220.

З набранням чинності ДБН А.2.2-1:2021 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)” втратив чинність, ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”, затверджений наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 15 грудня 2003 року N 214.

 

 1. Перелік нових державних будівельних норм та змін до діючих будівельних норм, які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 367, що набрали чинності з 01.09.2022, а саме:
 • ДБН В.2.2-43:2021 “Складські будівлі. Основні положення”;
 • ДБН В.2.6-221:2021 “Конструкції силосів з гофрованою стінкою для зерна. Основні положення”.

 

ПРИМІТКИ:

З набранням чинності ДБН В.2.2-43:2021 втратив чинність СНиП 2.11.01-85* “Складские здания”, затверджені постановою Державного комітету СРСР з питань будівництва від 30 грудня 1985 року N 280;

З набранням чинності ДБН В.2.6-221:2021 втратив чинність в частині конструкцій сталевих силосів ДБН В.2.2-8-98 “Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна”, затверджений наказом Держкоммістобудування України від 18 лютого 1998 року N 41.

 

Зміни до діючих будівельних норм:

–           Зміна N 1 ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”;

–           Зміна N 3 ДБН В.2.3-18:2007 “Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проєктування”;

–           Зміна N 1 ДБН В.2.6-162:2010 “Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення.

 

 

До відома.

У зв’язку з прийняттям нових та внесення змін до діючих державних будівельних норм слід пам’ятати наступні норми Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів:

– проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, чинних на дату передання її замовнику.

– проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нові та змінені державні будівельні норми

Переглянути