Арбітражного керуючого прирівняли до посадової особи підприємства-боржника

03/03/2012
Practices:

Законодавець вирішив змінити статус арбітражних керуючих, разом з тим прописавши нові вимоги до них і гарантії їх незалежності. У той же час деякі норми в експертів викликають настороженість.

Професійне зростання

«Всі професії потрібні, всі професії важливі», — згадуються рядки дитячого вірша. Попри те що арбітражний керуючий є ключовою фігурою на всіх стадіях процедури банкрутства й такий необхідний в умовах світової фінансової кризи, його правовий статус і суть професії відомі далеко не кожному.

Загальним терміном «арбітражний керуючий» позначають трьох антикризових фахівців: розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора, котрі здійснюють повноваження в судових процедурах, застосовуваних до боржника. Доля підприємства-боржника й можливість задоволення вимог кредиторів безпосередньо залежать від діяльності арбітражного керуючого, його знань і досвіду.

Виділення на законодавчому рівні нової професії — професії арбітражного керуючого — пов’язане з ухваленням у грудні 2011 р. нової редакції закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідно до цього правового акта змінений статус арбітражного керуючого, який замість суб’єкта підприємницької діяльності став суб’єктом незалежної професійної діяльності.

Нові стандарти

Які ж зміни несе новий закон? Арбітражний керуючий прирівняний до посадової особи підприємства-боржника з моменту призначення судом і до припинення повноважень. Залишається сподіватися, що ця норма підвищить відповідальність арбітражних керуючих при веденні справи, а не стане важелем впливу на них з боку правоохоронних органів.

Також законодавець змінив ліцензування діяльності арбітражних керуючих, прописавши порядок отримання статусу арбітражного керуючого, аналогічний порядку отримання права на адвокатську або нотаріальну діяльність: проходження стажування й навчання протягом 6 місяців, складання кваліфікаційного іспиту й отримання свідоцтва на право займатися відповідною діяльністю, яке видається на безстроковій основі. Передбачені також такі вимоги до арбітражних керуючих, як наявність стажу роботи за фахом не менше 3 років або 1 року на керівній посаді та знання державної мови.

Крім того, відповідно до закону керуючий повинен мати посвідчення і печатку, порядок використання яких визначається органом з питань банкрутства.

Варто відзначити, що законом установлені гарантії незалежності арбітражних керуючих: необхідно повідомити орган з питань банкрутства про затримання арбітражного керуючого або порушення стосовно нього кримінальної справи, виїмка документів у арбітражного керуючого можлива тільки за рішенням суду.

Обмежена праця

Законодавчо визначені вимоги до помічника арбітражного керуючого: українське громадянство, повна вища юридична або економічна освіта й володіння державною мовою. Стаж роботи помічником прирівнюється до строку стажування. Варто звернути увагу на заборону помічникові арбітражного керуючого здійснювати підприємницьку (посередницьку) або адвокатську діяльність, обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності. Хоча закон не містить відповідної заборони щодо арбітражного керуючого, питання про те, чи має він право займатися адвокатською та підприємницькою діяльністю, активно обговорюється.

Закон передбачає і порядок притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності, і два види дисциплінарних стягнень: попередження й позбавлення права на цю діяльність.

Звертає на себе увагу норма, згідно з якою заборонено діяльність арбітражного керуючого без укладення договору страхування професійних ризиків, мінімальний розмір страхової суми за яким становить 300 мінімальних заробітних плат (на сьогодні —32190 тис. грн.).

Розмір грошової винагороди за здійснення повноважень арбітражного керуючого залежить від виду судової процедури, яка застосовується до боржника. Так, за здійснення повноважень розпорядника майна розмір винагороди становить не менше 2 і не більше 5 мінімальних заробітних плат (2146—5365 грн.). Винагорода за здійснення повноважень ліквідатора й керуючого санацією складається з основної та додаткової. Розмір основної винагороди не може перевищувати 10 мінімальних заробітних плат (10730 грн.), а розмір додаткової визначається в процентному співвідношенні від розміру стягнутих на користь боржника активів і розміру погашених вимог конкурсних кредиторів.

Закон передбачає створення саморегульованої організації арбітражних керуючих, однією з функцій якої буде контроль за дотриманням вимог законодавства про банкрутство її членами.

Хочеться вірити, що прийнятий закон не тільки стане правовою основою для формування професійного співтовариства арбітражних керуючих, а й значно підвищить престиж професії. Сьогоднішні реалії такі, що діяльність арбітражного керуючого часто поєднується з адвокатською, юридичною або бухгалтерською, оскільки не дає фахівцеві можливості реалізувати себе сповна й не є достатнім джерелом доходу.

Сучасне суспільство потребує висококласних фахівців антикризового управління, здатних забезпечити нормальне функціонування механізму фінансового оздоровлення й банкрутства в нашій країні

Матеріал опубліковано на ресурсі «Закон і Бізнес» 3 березня 2012 року