Арбітражний керуючий в процедурі реструктуризації боргів

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

 

Арбітражний керуючий в процедурі реструктуризації боргів

 

Процедура реструктуризації боргів фізичної особи це одна із судових процедур, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів.

При введені процедури  реструктуризації боргів, господарський суд призначає арбітражного керуючого – керуючим реструктуризацією.

Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

 1. Запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника – фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю.
 2. Отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій.
 3. Здійснювати огляд майна фізичної особи.
 4. Отримувати інформацію про рух коштів на рахунках фізичної особи.

 

Для забезпечення виконання повноважень керуючого реструктуризацією фізичної особи арбітражний керуючий може залучати на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок фізичної особи, а за відсутності коштів у останнього – на підставі рішення зборів кредиторів за рахунок кредиторів.

Дозвіл на залучення таких осіб надає господарський суд на підставі мотивованої заяви арбітражного керуючого про необхідність їх участі у справі, в якій зазначається розмір оплати їх послуг.

 

У процедурі реструктуризації боргів та в залежності від участі керуючого реструктуризацією у виконанні плану реструктуризації, такий арбітражний керуючий може виконувати певні функції та мати окремі повноваження, а саме:

 1. Організувати виявлення та складання опису майна фізичної особи та проведення інвентаризації.
 2. Визначає вартість майна фізичної особи.
 3. Бере участь у розробленні плану реструктуризації боргів фізичної особи та виконує функції, що спрямовані на його розгляд та затвердження зборами кредиторів та судом.
 4. Повідомляє кредиторів про місце та час зборів кредиторів та проводить такі збори.
 5. У разі реалізації майна – відкриває спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами.
 6. Здійснює погашення вимог кредиторів відповідно до плану реструктуризації за рахунок коштів, отриманих від продажу такого майна.
 7. Звітує перед господарським судом та зборами кредиторів про результати продажу майна фізичної особи.
 8. Виконання функцій з управління та розпорядження майном фізичної особи.

Повноваження керуючого реструктуризацією залежать від його ролі в затвердженому плані реструктуризації та можуть відрізнятися у кожній конкретній справі.

У разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень установи банків, в яких відкрито спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, зобов’язані переказати кошти з такого рахунку на рахунок нового арбітражного керуючого, призначеного господарським судом для виконання повноважень керуючого реструктуризацією.

Також варто зазначити, що керуючий реструктуризацією за виконання своїх повноважень отримує винагороду.  Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

Кредитори мають право за рахунок власних коштів встановити арбітражному керуючому додаткову винагороду.

 

Меше Олексій

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії «НОБІЛІ»