Чим ваше краще за наше, або про порівняльну рекламу

11.12.2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу».

Прийняття Закону обумовлено необхідністю адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу у рамках реалізації євроінтеграційного вектору розвитку України.

Гармонізація вітчизняного законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу, а саме із вимогами Директиви ЄС 2006/114/ЄС «Про введення в оману та порівняльну рекламу» та Директиви щодо несправедливих торгівельних практик 2005/29/ЄС, за відповідних умов стане позитивним чинником у питанні стимулювання розвитку чесної конкуренції, посилить захист економічних інтересів споживачів та створить умови, які забезпечать споживачам можливість здійснювати свідомий вибір.

Законом вводяться нові концептуальні поняття в сфері реклами та вносяться зміни до Господарського кодексу України, законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу» та «Про захист прав споживачів».

Відповідно до нових норм Закону порівняльною є реклама, що містить порівняння з іншими особами, товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.

Порівняльна реклама може містити зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого порівнюються.

Використання порівняльної реклами дозволяється у разі, якщо:

– реклама не містить ознак нечесної підприємницької практики;

– реклама порівнює однорідні товари, які задовольняють одні й ті самі потреби або мають однакове призначення;

– реклама об’єктивно порівнює одну або кілька суттєвих, співставних та репрезентативних характеристик подібного товару;

– реклама не дискредитує, не містить неправдивої інформації про якість подібних товарів, не дискредитує діяльність чи становище інших осіб, репутацію торговельних марок, комерційних найменувань;

– реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним найменуванням;

– товар конкурента та його торговельна марка не зображено способом імітації.

Таким чином, в Україні дозволяється застосування порівняльної реклами, що безумовно призведе до відкритих та прихованих рекламних війн.

Автор – Меше Олексій