Чим ваше краще нашого, або про порівняльну рекламу

11.12.2019 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу»

Прийняття Закону обумовлено необхідністю адаптацією українського законодавства до норм Європейського Союзу в рамках реалізації євроінтеграційного вектора розвитку України.

Гармонізація вітчизняного законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу, а саме до вимог Директиви ЄС 2006/114 / ЄС «Про введення в оману і порівняльну рекламу» та Директиви по несправедливих торговельних практик 2005/29 / ЄС, при відповідних умовах стане позитивним фактором в питанні стимулювання розвитку чесної конкуренції, посилить захист економічних інтересів споживачів і створить умови, які забезпечать споживачам можливість здійснювати свідомий вибір.

Законом вводяться нові концептуальні поняття в сфері реклами і вносяться зміни в Господарський кодекс України, закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу» та «Про захист прав споживачів» .

Відповідно до нових норм Закону порівняльної є реклама, що містить порівняння з іншими особами, товарами (діяльністю) іншої особи, прямо або побічно ідентифікує конкурента або товари або послуги, пропоновані конкурентом.

Порівняльна реклама може містити зображення, посилання на товар, торгові марки або інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність або товар якого сравніваются.

Використання порівняльної реклами дозволяється в разі, якщо:

– реклама не містить ознак нечесної підприємницької практики;

– реклама порівнює однорідні товари, які задовольняють одні й ті ж потреби або мають однакове призначення;

– реклама об’єктивно порівнює одну або кілька істотних, порівнянних і репрезентативних характеристик подібних ого товару;

– реклама не дискредитує, не містить помилкової інформації про якість подібних товарів, не дискредитує діяльність або положення інших осіб, репутацію торгових марок, комерційних назв

– реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговими марками, фірмової назви товару;

– товар конкурента і його торгова марка не зображено способом імітаціі.

Таким чином, в Україні дозволяється застосування порівняльної реклами, безумовно призведе до відкритих і прихованих рекламних воєн.

Автор – Меше Олексій