Все що потрібно знати про план реструктуризації боргів

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Все що потрібно знати про план реструктуризації боргів

 

Реструктуризація боргів фізичної особи (боржник) – це перша судова процедура, яка застосовується господарським судом до боржника. Основною метою такої процедури є відновлення платоспроможності шляхом зміни способу і порядку виконання зобов’язань. Така заміна виконання зобов’язань відбувається у відповідності до плану реструктуризації.

Боржник, який подає заяву про неплатоспроможність повинен подати проект такого плану, який показує суду та кредиторам можливість відновлення платоспроможності. Тому сьогодні про план реструктуризації у класичному варіанті.

Отже, боржник самостійно та за підтримки керуючого реструктуризацією (арбітражного керуючого) повинен проаналізувати свій фінансовий стан та підготувати план для затвердження. Загалом, план представляє собою документ, який відображає фінансовий та майновий стан боржника та декларує позицію погашення всіх або частини боргів.

 

Що потрібно вказувати у плані реструктуризації?

У план реструктуризації боржник повинен вказати повну та зрозумілу для суду та кредиторів інформацію. В залежності від ситуації, у плані вказується:

 1. Повний виклад обставини, які спричинили неплатоспроможність. Такі обставини індивідуальні, тому боржником описуються самостійно.
 2. Інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення. Про такі вимоги боржнику стає відомо із ухвали попереднього засідання господарського суду.
 3. Повна інформація про майновий стан після проведення інвентаризації керуючим реструктуризацією.
 4. Інформація про всі доходи. Тут важливим є те, що боржник може, а у деяких випадках вказувати доходи, які планує отримати у майбутньому.
 5. Розмір грошової суми, яка щомісяця залишатиметься на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше 1 прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні.
 6. Інформація про реалізацію частини майна боржника, у тому числі того, що є предметом забезпечення.
 7. Зміну способу та порядку виконання зобов’язань (числі розміру та строків погашення боргів).
 8. Відстрочення чи розстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини;
 9. Виконання зобов’язань третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів.
 10. Будь які інші заходи, які будуть спрямовані на покращення майнового стану та задоволення вимог кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування тощо).
 11. Вимоги кредиторів, які будуть прощені (списані) у разі позитивного виконання плану реструктуризації боргів.

Окремо варто зазначити, що для підготовки окремих положень плану боржнику варто провести переговори із кредиторами. Це безпосередньо стосується Відстрочення, розстрочення або прощення (списання) боргів, зміну способу та порядку виконання зобов’язань або виконання їх третіми особами.

 

Що не підлягає реструктуризації?

Не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Це правило не застосовується до податкового боргу. Податковий борг, який виник протягом 3 років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, визнається безнадійним та списується.

На який строк реалізації плану може розраховувати боржник?

Строк виконання плану реструктуризації боргів не може перевищувати 5 років. Якщо боржник отримав кредит на придбання житла, то строк виконання плану не може перевищувати 10 років.

Також, законодавством передбачено продовження строку. За умови погашення понад 80% вимог кредиторів господарський суд може продовжити строк виконання плану реструктуризації боргів боржника понад граничний строк.

 

Як затверджується план реструктуризації?

План боржника має пройти схвалення та затвердження.

Першочергово його має погодити сам боржник, оскільки відсутність такого погодження є умовою відмови подальшого його затвердження. Також, план мають схвалити кредитори на відповідних зборах кредиторів. Схвалення кредиторами оформлюється відповідним протоколом засідання зборів кредиторів. В такому протоколі вказується позиція кожного кредитора щодо плану реструктуризації та їх голосування.

В подальшому, керуючий реструктуризацією повинен надати план та протокол до суду. Господарський суд зобов’язаний затвердити план реструктуризації боргів боржника, якщо такий план схвалений кредиторами та боржником.

Але при цьому боржнику варто пам’ятати, що є одна особлива умова. План реструктуризації боргів затверджується судом лише після повного погашення боргів щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тобто, без оплати боргів які не підлягають реструктуризації, суд не затвердить такий план.

Також, суд має заслухати кожного кредитора, який має заперечення щодо плану реструктуризації боргів (за наявності заперечень), що в свою чергу також впливає на подальше затвердження плану.

Особливо варто звернути увагу, що у разі відмови у затвердженні плану судом, план може бути доопрацьований у майбутньому або збори кредиторів мають право звернутися до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом або про закриття провадження у справі.

 

Як відбувається виконання плану реструктуризації?

З дня затвердження плану реструктуризації боржник починає погашення вимог кредиторів згідно з умовами такого плану.

У разі порушення боржником плану реструктуризації боргів кредитори мають право звернутися до господарського суду та поставити питання про закриття провадження або про введення процедури погашення боргів.

Не пізніше 5 днів після закінчення строку виконання плану, боржник зобов’язаний надати суду та кредиторам звіт про виконання плану із доказами задоволення вимог кредиторів.

За результатами позитивного розгляду звіту, суд постановляє рішення про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів. В такому разі платоспроможність боржника відновлена і він звільняється від боргів.