Найчастіші запитання у банкрутстві

Існує закон про банкрутство фізичної особи?

Окремий закон про банкрутство фізичної особи відсутній. Процедура банкрутства фізичної особи регулюється Книгою 4 Кодексу України з процедур банкрутства.


Хто може подати заяву про банкрутство і куди?

Провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи може бути відкрито тільки за заявою боржника – фізичної особи або фізичної особи-підприємця.
Заява про банкрутство фізичної особи подається до господарського суду за місцезнаходженням боржника.

 

Як виглядає банкрутство фізичної особи?

Загалом, процедура відновлення платоспроможності (банкрутства) громадянина може мати наступний вигляд:
1. При наявності підстав – прийняття рішення про відновлення платоспроможності.
2. Збір документів, підготовка заяви та подання пакету документів до господарського суду.
3. Повне виконання прийнятих судом рішень і рекомендацій арбітражного керуючого.
4. Участь у підготовці плану реструктуризації боргів.
5. Виконання плану реструктуризації боргів *.
6. Закриття справи і звільнення громадянина від боргів.

* У разі невиконання плану – відбувається погашення боргів фізичної особи, при цьому така особа несе репутаційні та майнові втрати.

Плюси банкрутства фізичної особи?

 

Залежно від характеру відносин, фізична особа (громадянин) може застосувати банкрутство для:
1. Очищення від будь-яких боргів.
2. Закриття всіх грошових зобов’язань за договірними відносинами.
3. Рішення всіх зобов’язань за кредитними договорами, включаючи валюті кредити.
4. Списання податкового боргу за 3 роки до дня прийняття рішення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
5. Рішення інших грошових зобов’язань.

При цьому фізичній особі слід пам’ятати, що не підлягають реструктуризації (списання) борги боржника зі сплати аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Які підстави вказують на неплатоспроможність фізособи?

Підставами для банкрутства фізичної особи є:
1. Прострочення зобов’язань перед кредиторами (банк і т.д.) розмір яких становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
2. Припинення погашення (оплати) кредитів в розмірі понад 50 відсотків протягом 2 місяців.
3. Прийняття постанови у виконавчому провадженні про відсутність у боржника майна.
4. Наявність інших обставин, які підтверджують, що найближчим часом фізична особа не зможе виконати грошові зобов’язання та може стати банкрутом.

Що потрібно інформацію у заяві і додати до нього?


У заяві про банкрутство, фізична особа повинна обов’язково вказати:
1. Найменування господарського суду.
2. Прізвище, ім’я, по батькові.
3. Контактні дані (номер телефону, адреса, електронна пошта).
4. Обставини, що послужили підставою для звернення до суду.
5. Перелік документів, які додаються до заяви.

До своєї заяви про банкрутство фізичної особи обов’язково потрібно додати наступні програми:
1. Документ, що підтверджує наявність (відсутність) статусу фізичної особи – підприємця.
2. Повний список кредиторів і боржників.
3. Опис майна (квартира, будинок земля), що належить на праві власності і копії документів, що підтверджують таке право власності.
4. Перелік майна, що перебуває в заставі (іпотеці) або майна обтяженого іншим способом.
5. Копії документів про вчинені (протягом року) угод щодо нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів.
6. Копії всіх угод на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
7. Перелік банківських рахунків (в тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках і інших фінансово-кредитних установах України та за кордоном.
8. Копію трудової книжки (при наявності) та відомості про роботодавця (роботодавців).
9. Декларація про майновий стан. Декларація подається за три роки (за кожен рік окремо), що передували подачі заяви в суд. Декларація повинна містити інформацію про майно, доходи та витрати фізичної особи та членів його сім’ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
10. Докази (квитанція, платіжне доручення) авансування, на депозитний рахунок суду, винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень.
11. Довідка про несудимість за економічні злочини.
12. Довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо є представник.
13. Пропозиції щодо реструктуризації боргів.

 

Що робити, якщо грошей нема на авансування винагороди (зарплату) арбітражного керуючого?

Авансування винагороди (плати) арбітражного керуючого є однією з обов’язкових вимог передбачених Кодексом.
Законодавство не містить положень про надання відстрочки або розстрочки здійснення авансування винагороди (плати праці) арбітражного керуючого.
При відсутності доказів авансування винагороди (плати праці) арбітражного керуючого, суд може залишити таку заяву без руху, надавши термін для усунення недоліків або повернути її фізичній особі.

Що робити, якщо ні трудової книжки?

Подання копії трудової книжки обов’язково при її наявності.
У разі відсутності трудової книжки, в заяві про неплатоспроможність потрібно вказати про її відсутності.

Як підтвердити наявність або відсутність статусу фоп?


Наявність статусу ФОП підтверджується витягом або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відсутність статусу ФОП підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Чи можна сплатити зарплату арбітражного керуючого за рахунок кредиторів?

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основне винагороду арбітражного керуючого виплачується за рахунок коштів отриманих від продажу майна боржника, що не перебуває в заставі.
Також, кредитори можуть створювати фонд для оплати грошової винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого.

 

Що входить у заходи щодо забезпечення вимог кредиторів?


До заходів забезпечення вимог кредиторів відносяться:
1. Заборона банкруту фізичній особі укладати угоди (договору).
2. Зобов’язання фізичної особи передавати майно (квартира, будинок, земля і т.д.), інші цінності на зберігання третім особам.
3. Вчинення або утримання від вчинення певних дій.
4. Заборона фізичній особі розпоряджатися його нерухомим майном (квартира, будинок, земля і т.д.) і цінними паперами.
5. Накладення арешту на конкретне майно фізичної особи.
6. Інші заходи по збереженню майна громадянина.
7. Заборона виїзду фізичній особі за кордон.

Що таке реструктуризація боргів?

Реструктуризації боргів – це судова процедура у справі про неплатоспроможність (банкрутство) фізичної особи, застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів фізичної особи.

Що таке мораторій на задоволення вимог кредиторів?

Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться строком на 120 днів, з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи.
Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:
1. Зупиняється виконання боржником грошових зобов’язань, в тому числі зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
2. Зупиняється стягнення з боржника за всіма виконавчими документами, крім виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, а також крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових коштів , в тому числі отриманих від продажу майна боржника, або знаходження майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж.
3. Не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по задоволенню вимог, на які поширюється мораторій.
4. Зупиняється позовна давність за вимогами до боржника.
5. Не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань фізичної особи.

Мораторій поширюється на все борги?

Мораторій не поширюється на:
1. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи.
2. Виплату і стягнення аліментів.
3. Виконання вимог за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.
4. Задоволення вимог кредиторів в процедурі реструктуризації боргів боржника відповідно до затвердженого плану і в процедурі погашення боргів боржника відповідно до Кодексу.

Що потрібно інформацію у план реструктуризації боргів?

У плані реструктуризації боргів потрібно вказати:
1. Обставини, що призвели до неплатоспроможності боржника.
2. Інформацію про визнання судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру і черговості задоволення.

 1. Майнове становище боржника за результатами проведених заходів по виявленню і складання опису майна боржника (проведення інвентаризації).
  4. Інформацію про всі доходи боржника, в тому числі про доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів.
  5. Розмір суми, яка щомісячно буде виділятися для погашення вимог кредиторів.
  6. Вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) в разі виконання плану реструктуризації боргів.
  7. Розмір щомісячної суми, яка буде залишатися боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника і на кожну людину, що знаходиться на його утриманні.
  8. Положення про реалізацію в процедурі реструктуризації боргів частини майна боржника, в тому числі того, що є предметом забезпечення, черговість, терміни реалізації такого майна та коштів, які планується отримати від його реалізації.
  9. Положення про зміну способу і порядку виконання зобов’язань, в тому числі розміру і термінів погашення боргів.
  10. Положення про відстрочку або розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.
  11. Інформацію про виконання зобов’язань боржника третіми особами, в тому числі шляхом укладення договору поруки, гарантії, а також інших угодах відповідно до цивільного законодавства.
  12. Інші заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану боржника та задоволення вимог кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування і т.д.).

 

Як підготувати план реструктуризації?

План реструктуризації боргів фізичної особи може бути розроблений за приблизною формі плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність, затвердженої Міністерством юстиції.
Для якісної підготовки плану реструктуризації боргів, фізичній особі потрібно співпрацювати зі своїм арбітражним керуючим або з юристами компанії з банкрутства.

 

Що не підлягає реструктуризації?

Реструктуризації не підлягають:
1. Борги фізичної особи по сплаті аліментів.
2. Борги фізичної особи про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи.
3. Борги зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
4. Борги зі сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).


Що таке ліквідаційна маса?

Ліквідаційна маса банкрута фізичної особи – це всі види майнових активів (майно та майнові права) фізичної особи.
До них можна віднести квартиру, будинок, землю, автомобіль та інші активи.

Що не включається до ліквідаційної маси?


В ліквідаційну масу не включається:
1. Житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира загальною площею не більше 60 кв.м. або житловою площею не більше 13,65 кв.м. на кожного члена сім’ї або житловий будинок загальною площею не більше 120 кв.м. ) і не є предметом забезпечення.
2. Кошти, які знаходяться на рахунках боржника в пенсійних фондах і фондах соціального страхування.
3. Інша майно, на яке відповідно до законодавства не може бути звернено стягнення.

Чи можна через банкрутство закрити питання з валютних кредитами?

Відповідно до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Кодексу Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті» втрачає силу через один рік з дня введення в дію цього Кодексу, то тобто 21 жовтня 2020 року
Закон є досить важливим для боржників фізичних осіб, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті.
Під час дії Закону не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави і / або предметом іпотеки, якщо таке майно виступає в якості забезпечення зобов’язання громадянина України (позичальника, майнового поручителя) за споживчими кредитами в іноземній валюті.
Але потрібно враховувати, що така норма Закону діє при наявності чотирьох відповідних умов:
1. Таке житло використовується як місце постійного проживання позичальника або майнового поручителя.
2. Житло є об’єктом незавершеного будівництва і знаходиться в іпотеці.
3. У позичальника або майнового поручителя відсутнє інше житло.
4. Загальна площа житла (об’єкта незавершеного будівництва) не перевищує 140 кв. м. для квартири і 250 кв.м. для житлового будинку.
Також, під час дії Закону не може бути примусово стягнуто майно, яке підлягає стягненню з позичальника при недостатності коштів, отриманих кредитором від реалізації предмета застави або іпотеки.
Будь-яка кредитна організація не має права поступитися (продати, передати) заборгованість або борг на користь іншої особи, оскільки в Законі є пряма заборона на такі дії.

 

Чи може скористатися банкрутством іпотекодавець?

Якщо боржник – фізична особа яка одночасно є іпотекодавцем, то він може скористатися процедурою банкрутства.
Якщо боржник – фізична особа не є іпотекодавцем, то він не може скористатися процедурою банкрутства, оскільки законодавство не містить положень про таку можливість.

Які терміни проведення процедури банкрутства?

Процедура відновлення платоспроможності (банкрутства) фізичної особи в будь-якому випадку залежить від характеру і складності справи. Загалом, терміни відновлення платоспроможності фізичної особи можуть досягати від півроку до року.

Яка вартість банкрутства?

Витрати по справі про відновлення платоспроможності фізичної особи складаються з оплати грошової винагороди арбітражного керуючого (5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць) і інших платежів.

Для чого потрібна компанія або фірма по банкрутства?

 

Компанія (фірма) з питань банкрутства потрібна для надання кваліфікованої допомоги фізичній особі в банкрутство, спрощення життя громадянина, оскільки фахівці беруть частину зобов’язань на себе.
Також, компанія (фірма) з питань банкрутства може гарантувати забезпечення ведення процедури банкрутства фізичної особи без зловживань процесуальним законодавством з боку інших учасників, а при наявності таких зловживань – за дорученням банкрута, здійснити відповідне реагування.

Мінуси банкрутства фізичної особи?

Фізична особа несе певні втрати в репутації:
1. На протязі 5 років, після визнання фізичної особи банкрутом не може бути порушено провадження у справі про неплатоспроможність за його заявою.
2. Протягом 5 років, така особа зобов’язана повідомляти про факт своєї неплатоспроможності перед укладенням договорів позики та кредитних договорів.
3. Протягом 3 років, після визнання фізичної особи банкрутом, фізична особа не може вважатися таким, що має бездоганну ділову репутацію.