Як підготувати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство?

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Як підготувати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство?

 

Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути подана кредитором або боржником. Така заява готується у письмовій формі та подається до господарського суду за місцезнаходженням боржника.

Заявнику варто мати на увазі, що заява має відповідати Кодексу України з процедур банкрутства та Господарському процесуальному кодексу України.

У заяві має бути обов’язково зазначено: найменування господарського суду; найменування боржника (місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактні дані та засоби зв’язку); найменування (ім’я) кредитора (місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код (РНОКПП), контактні дані та засоби зв’язку); виклад обставин, що є підставою для звернення із такою заявою; відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.перелік документів, які мають бути відповідно засвідчені та які відрізняються в залежності від заявника.

 

Якщо заява подається кредитором, то до неї додаються:

 1. Квитанція або платіжне доручення про сплату судового збору.
 2. Квитанція або платіжне доручення про авансування винагороди арбітражному керуючому 3 розмірів мінімальної заробітної плати за 3 місяці.
 3. Пропозиція кандидатури розпорядника майна (за наявності).
 4. Довіреність чи інший документ, якщо заяву підписано представником.
 5. Опис до цінного листа та поштова накладна про надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

Заява кредитора може ґрунтуватися на об’єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов’язань перед цим кредитором. Також, кредитори мають право об’єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією спільною заявою. Таку заяву підписують усі кредитори, які об’єднали свої вимоги до боржника.

 

Якщо заяву подає боржник, то до неї додаються:

 1. Квитанція або платіжне доручення про сплату судового збору.
 2. Квитанція або платіжне доручення про авансування винагороди арбітражному керуючому 3 розмірів мінімальної заробітної плати за 3 місяці.
 3. Докази загрози неплатоспроможності.
 4. Установчі документи.
 5. Бухгалтерський баланс на останню звітну дату.
 6. Перелік кредиторів, вимоги яких визнаються, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора.
 7. Перелік майна із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна.
 8. Перелік осіб, які мають невиконані зобов’язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов’язань, строку виконання та підстав виникнення.
 9. Відомості про всі рахунки у депозитарних установах, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити.
 10. Відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити.
 11. Протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника про обрання представника працівників боржника для участі у справі (якщо такі збори (конференція) відбулися до подання заяви до господарського суду).
 12. Рішення органу управління про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі.
 13. Довіреність чи інший документ, якщо заяву підписано представником.
 14. Інші документи, що підтверджують неплатоспроможність.

Боржник зобов’язаний у місячний строк звернутися до суду із заявою у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності).

Після подання заяви, господарський суд приймає таку заяву та постановляє ухвалу, в якій зазначає дату проведення підготовчого засідання суду.