Подання заяви про неплатоспроможність фізичної особи

Подання заяви про неплатоспроможність фізичної особи

Автор: Адвокат, старший юрист Юридичної компанії «NOBILI» Меше Олексій

Кодекс України з процедур банкрутства введений в дію і ми маємо початки нової судової практики. Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання її банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Якщо раніше Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» допускалося відновлення фізичної особи-підприємця, то Кодексом фізичну особу-підприємця та фізичну особу об’єднано в одну категорію боржників.

12 грудня з’явилася перша в історії України фізична особа – банкрут. Господарським судом міста Києва було прийнято ухвалу про відкриття провадження у справі 910/16249/19 про неплатоспроможність фізичної особи. На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було зроблено відповідне оголошення.

Провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника.

Фізична особа має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження за наявності відповідних підстав, які вказують на неплатоспроможність чи її загрозу.

У заяві про відкриття провадження, фізична особа має обов’язково зазначити: найменування господарського суду; власні прізвище, ім’ я, по батькові та контактні дані та викласти обставини, що стали підставою для звернення до суду та зазначити перелік документів, які додаються до заяви.

При підготовці заяви варто також пам’ятати, що така заява має відповідати вимогам Господарського процесуального кодексу України.

До своєї заяви про неплатоспроможність, фізична особа обов’язково має додати наступні документи:

 1. Документ, що підтверджує наявність (відсутність) статусу фізичної особи – підприємця.
 2. Конкретизований список кредиторів і боржників.
 3. Власний опис майна, що належить на праві власності та копії документів, що підтверджують право власності.
 4. Перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб.
 5. Копії документів про вчинені (протягом року) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів.
 6. Копії всіх угод на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
 7. Відомості про всі наявні рахунки (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном.
 8. Копію трудової книжки (за наявності) та відомості про роботодавця (роботодавців).
 9. Декларацію про майновий стан. Декларація подається за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви. Декларація має містити інформацію про майно, доходи та витрати фізичної особи і членів її сім’ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
 10. Докази (квитанція, платіжне доручення) авансування на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень.
 11. Інформація (довідка) про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини.
 12. Довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо є представник.

Разом із заявою про відкриття провадження, фізична особа зобов’язана подати пропозиції щодо реструктуризації боргів. У разі відсутності підстав для відмови, господарський суд постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду.