Погашення боргів фізичної особи

Адвокат, старший юрист Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Погашення боргів фізичної особи

Господарський суд ухвалює постанову про визнання фізичної особи банкрутом і
введення процедури погашення боргів боржника у разі:
1. Якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану
реструктуризації боргів.
2. У разі невиконання реструктуризації боргів фізичною особою.
Погашення боргів боржника – це остання судова процедура у справі, що
застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна
фізичної особи.
Повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення
боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади
України.
Керуючий реалізацією майна спільно з боржником проводить інвентаризацію майна
та визначає його вартість. Майно боржника, що підлягає реалізації у процедурі погашення
боргів боржника, складає ліквідаційну масу.
До складу ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у його
власності, за виключенням:
1. Житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира загальною
площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65
квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника чи житловий будинок загальною
площею не більше 120 квадратних метрів) та не є предметом забезпечення.
2. Коштів, що перебувають на рахунках боржника у пенсійних фондах та фондах
соціального страхування.
3. Іншого майна, на яке згідно із законодавством не може бути звернено стягнення.
Також, суд має право за вмотивованим клопотанням боржника та інших учасників
провадження у справі виключити із складу ліквідаційної маси майно боржника:
1. Якщо майно є необхідним для задоволення нагальних потреб боржника або членів
його сім’ї;
2. Неліквідні майнові об’єкти вартістю не більше 10 розмірів мінімальної заробітної
плати, або дохід від реалізації яких істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів.
Загальна вартість майна боржника, що виключається із складу ліквідаційної маси не
може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
Все майно, яке включене до ліквідаційної маси підлягає продажу, а кошти від такого
продажу вносяться на окремий банківський рахунок, відкритий керуючим реалізацією.
Після реалізацій майна відбувається задоволення вимог кредиторів. Вимоги
кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються у такій черговості:
1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо сплати аліментів, відшкодування
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи,
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне
страхування.
2. У другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) та проводяться розрахунки з іншими кредиторами.
3. У третю чергу сплачуються неустойки (штраф, пеня).
Вимоги кожної наступної черги задовольняються за рахунок коштів від продажу
майна боржника після повного задоволення вимог попередньої черги.
У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного
задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог,
що належить кожному кредиторові однієї черги.
Вимоги кредиторів за зобов’язаннями боржника, забезпеченими заставою майна
фізичної особи, задовольняються за рахунок такого майна.

Вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються
погашеними.
Після завершення процедури погашення боргів, господарський суд при
постановленні ухвали про закриття провадження у справі про неплатоспроможність,
ухвалює рішення про звільнення боржника – фізичної особи від боргів.
Звільнившись від всіх боргів, фізичній особі не варто забувати, що вона несе
репутаційні втрати, а саме:
1. Протягом 5 років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито
провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою
2. Протягом 5 років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов’язана
перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів
застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких
договорів.
3. Протягом 3 років після визнання фізичної особи банкрутом вона не може
вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію.