Про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи

Про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи

Автор: Адвокат, старший юрист, Юридичної компанії «НОБІЛІ»  Меше Олексій

Продовжуючи цикл публікацій про відновлення платоспроможності фізичної особи, варто розкрити тему відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та процесуальні дії, які відбуваються за наслідками такого відкриття.

Після подання заяви про неплатоспроможність фізичної особи до господарського суду, такий суд розпочинає її розгляд.

У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви або повернення такої заяви суд не пізніше 5 днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду, призначає підготовче засідання.

Разом із цим варто бути готовими до того, що господарський суд має право вирішити питання про зобов’язання фізичної особи подати додаткові відомості та вжити заходи  для забезпечення вимог кредиторів.

До заходів для забезпечення вимог кредиторів належать, зокрема:

 1. Заборона укладати правочини (договори).
 2. Зобов’язання передати майно, інші цінності на зберігання третім особам.
 3. Вчинення або утримання від вчинення певних дій.
 4. Заборона розпоряджатися нерухомим майном та цінними паперами.
 5. Накладення арешту на конкретне майно.
 6. Заборона виїзду за кордон.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з’ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання.

За наслідками підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про відкриття провадження або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Якщо відсутні підстави для відкриття провадження, боржник виконав зобов’язання чи його притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з неплатоспроможністю, то у такому випадку суд відмовляє у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

У разі відкриття провадження у справі, суд вводить процедуру реструктуризації боргів фізичної особи, мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів та призначає керуючого реструктуризацією.

Разом із цим, встановлюються відповідні процесуальні строки на подання відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, виявлення та складання опису майна, підготовку та подання плану реструктуризації боргів.

Дуже цікавим є зобов’язання державних органів надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи фізичної особи та членів його сім’ї, про перетинання фізичною особою та членами його сім’ї державного кордону за останні три роки і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність має відповідні наслідки, оскільки з моменту відкриття такого провадження встановлюються певні обмеження для фізичної особи та його кредиторів. Такими обмеженнями можуть бути:

 1. Пред’явлення кредиторських вимог та іх задоволення відбувається в межах справи про неплатоспроможність.
 2. Арешти майна та застосування обмежень до фізичної особи можуть бути застосовані виключно судом.
 3. Здійснення корпоративних прав та їх реалізація,  відчуження та розпорядження майном відбувається із обмеженнями, які встановлені Кодексом України з процедур банкрутства.
 4. Як вже зазначалося, вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. 
 5. Припиняється нарахування штрафів, інших фінансових санкцій та відсотків.
 6. Строк виконання всіх грошових зобов’язань фізичної особи вважається таким, що настав.

З метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Подання кредиторами грошових вимог до боржника здійснюється протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення.

 

 

Адвокат, старший юрист

Юридичної компанії «НОБІЛІ»

Меше Олексій