Про виключення учасника товариства у разі прострочення ним внесення вкладу

Автор: Адвокат, старший юрист, Юридичної компанії «НОБІЛІ»  Меше Олексій

 

Із набуттям чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» діяльність компаній такої організаційно-правової форми докорінно змінилася.

Часто товариства створюються двома та більше учасниками, а ще частіше учасники не вносять свої вклади до статутного капіталу. Із плином часу, через зайнятість чи розірванням бізнес контактів із партнерами такі учасники усуваються від здійснення управління товариством, але при цьому не покидають товариство.

У таких випадках активним партнерам та власникам стає досить проблематично управляти товариством, оскільки розміри часток учасників товариства у статутному капіталі товариства можуть бути 50/50.

Закон надає можливість виключити учасника товариства у разі прострочення їм внесення вкладу чи його частини.

Директор товариства має надіслати учаснику,  який прострочив внесення вкладу, письмове попередження про це. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк для внесення, який не може перевищувати 30 днів.

Таке попередження варто надсилати цінним листом з описом вкладення до нього на всі відомі адреси учасника.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, директор має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти рішення про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу, зменшення статутного капіталу товариства та затвердити новий склад учасників.

Якщо учасник вніс частину вкладу, то варто додатково розглянути питання про компенсацію колишньому учаснику вартості частини його частки, яка була внесена.

При голосуванні за таке рішення, голоси, які припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування.

Після прийняття такого рішення потрібно звернутися до державного реєстратора для зміни відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для зміни відомостей державному реєстратору подається заява, оригінал чи нотаріально посвідчена копія рішення та звичайно документ про сплату адміністративного збору.

Після проведення держаної реєстрації, нові відомості про товариство стають достовірними.