ЗаШтрафуй податковий кредит

Зупинення реєстрації податкової накладної та прийняття рішень про відмову в такій реєстрації стали звичайним явищем для окремих категорій платників податків та несуть негативні наслідки для їх контрагентів.

Тож, починаючи співпрацю з новим контрагентом, бізнес звертає увагу не лише на належне виконання договору, будь-то поставка товару, надання послуг тощо, але й на питання можливості отримання права на податковий кредит за конкретним договором. Тож останнім часом зустрічаємо в договорах пункти щодо зобов’язання відшкодувати розмір ПДВ, якщо не зареєстровано податкову накладну, чи встановлення штрафу в розмірі, що дорівнює ПДВ або встановлення оплати в розмірі 80% вартості та сплати 20% після належної реєстрації податкової накладної. Наприклад, «якщо в результаті невиконання або неналежного виконання однією із сторін зобов’язань, зазначених у п. 13.1 договору інша сторона позбувається права на формування податкового кредиту ПДВ (у тому числі по податковим накладним, не зареєстрованим в ЄРПН, або зареєстрованих з порушенням вимог) та/або позбавлена інших прав, така потерпіла сторона має право застосовувати до іншої сторони штраф у розмірі суми ПДВ у податковій накладній, податковий кредит по якій неможливо сформувати (п. 13.2 договору підряду).»

Варіації таких пунктів в договорах досить цікаві. Проте бухгалтери вже звикли до них та неодноразово звертаються або за їх роз’ясненням та визначенням правових ризиків, чи з проханням додати в типовий договір обов’язкову умову щодо сплати штрафу в розмірі ПДВ (або подвійний розмір суми ПДВ), бо мають на меті захистити свій потенційний податковий кредит.

Хоча й склалася досить усталена судова практика з питань стягнення штрафних санкцій за «неналежну реєстрацію» податкових накладних, проте питання виникають й досі. Тож розглянемо основні моменти з цього приводу.

Як правило, сторони в договорі до зобов’язань включають обов’язок щодо своєчасної реєстрації податкової накладної, а в разі порушення строків/не реєстрації/зупинення реєстрації, передбачають штраф в розмірі ПДВ, обґрунтовуючи такі пункти та необхідність сплати штрафу принципом свободи договору.

Проте суди справедливо зауважують, що обов’язок з реєстрації податкової накладної покладений на сторону договору податковим законодавством, а тому зазначення такого обов’язку в договорі не має наслідком зміни характеру відповідних правовідносин з податкових на господарські. (Рішення Господарського суду м. Києва від 02.07.2018 року по справі № 910/4959/18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/75134116 ).

А встановлення відповідальності у вигляді штрафу у розмірі суми ПДВ в договорі, суд розцінює як встановлення фінансової компенсації позивачу за настання негативних наслідків, що можуть виникнути в разі невиконання відповідачем передбаченого нормами податкового законодавства зобов’язання. Тому суд приходить до висновку, що невиконання зобов’язання, яке виникає не за договором (а з податкових правовідносин), не може бути підставою для покладення господарської відповідальності у вигляді штрафних санкцій, які застосовуються лише в разі порушення стороною умов договору або, маючи компенсаційну природу, – по факту настання реальних негативних наслідків у іншої сторони, настання яких позивач суду не може довести.

Таким чином, виявляється неможливим стягнути встановлений договором штраф, який визначено за «неналежну» реєстрацію податкових накладних, а отже, й пункти, що встановлюють таку відповідальність не несуть правових ризиків.

Така позиція неодноразово підтверджена Верховним судом:

Постанова по справі № 902/380/17 від 13.04.2018 р  http://reyestr.court.gov.ua/Review/73353301

Постанова по справі № 908/3565/16 від 02.05.2018 р http://reyestr.court.gov.ua/Review/73761535

Постанова по справі № 917/799/17 від 10.05.2018 http://reyestr.court.gov.ua/Review/74002398

Верховний суд звертає увагу на те, що «невиконання або неналежне виконання таких умов Договору (здійснення реєстрації податкової накладної тощо) не є правопорушенням у сфері господарювання, що відповідно до вимог статті 218, частини 1 статті 230 Господарського кодексу України виключає можливість притягнення учасника господарських правовідносин до відповідальності у вигляді сплати штрафних санкцій».

Отже, наявність в договорі відповідальності за «неналежну» реєстрацію податкової накладної не дає права на проїзд отримання штрафу.