Додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг, які важко назвати новими.

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

 

Додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг, які важко назвати новими.

Національний Банк України затвердив Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг, які стосуються споживчих кредитів, депозитів та договорів про відкриття рахунків та надав банкам термін у три місяці для приведення своєї діяльність у відповідність до нових вимог.

Нововведення не кардинальні, але певною мірою змінять відносини банків із клієнтами. Наприклад, що стосується додаткових положень в договорах про надання споживчого кредиту, то вони мають додатково містити положення про умови щодо зміни відсоткової ставки, умови про можливість зміни тарифів і комісій банку та третіх осіб, наявність права банку здійснити відступлення права вимоги без згоди клієнта, а також додатково в договорах повинні бути викладені перелік та вартість додаткових послуг банку з посиланням на всі тарифи та комісії.

Положення депозитних договорів тепер додатково повинні містити інформацію про дату повернення депозиту (крім депозитів на вимогу), положення про право у сторін продовжувати термін депозиту, права про зняття чи поповнення такого депозиту протягом його дії.

Додаткові вимоги також стосуються відсотків за депозитом. Так, розмір відсоткової ставки за депозитом має бути вказаний у договорі, але якщо він не зазначається, то відсотки виплачуються у розмірі облікової ставки Національного банку України. Також, договір має містити періодичність виплати відсотків, яка може бути навіть щоденною.

Враховуючи, що окремі банки у своїх договорах зазначали ці додаткові умови, то такі умови є звичайним осучасненням регуляторних актів.

Поряд із додатковими умовами, банкам було заборонено включати до договорів певні положення, які ставили клієнта у незручне становище.

Банкам заборонили робити улюблену їх фішку про односторонню зміну умов договору без попередження. Тепер банк повинен обов’язково надіслати клієнту повідомлення про зміну умов.

Вимоги банка про оплату послуг банку або третіх осіб терміни яких не настали тепер під забороною. Також заборонено встановлювати зобов’язання для клієнта повідомляти банк про дострокове розірвання чи  виконання зобов’язань.

Досить дивною є заборона включати до договорів положення, які обмежують право клієнта подати скаргу, позов або застосувати аналогічні процедури, оскільки такі заборони не були дієвими.

Разом із цим, Нацбанком були внесені додаткові вимоги до оформлення договорів, які нарешті покладуть кінець нечитабельним договорам. При підготовці договорів, банки мають використовувати шрифт чорного кольору Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman у 11 друкарських пунктів та не менше одинарного міжрядкового інтервалу.

Вартість послуг, розміри відшкодування, підвищених відсотків, пеня та штрафні санкції, а також інша відповідальність, яка може бути застосовані до клієнта повинні бути виконані напівжирним шрифтом.

Синій колір шрифту допускається для гіперпосилань електронної версії договору, яка у свою чергу повинна бути читабельною, цілісною та відображатися на екранах різних технічних пристроїв.

 

Отже, Нацбанк зробив непогане осучаснення договорів про надання фінансових послуг, які в більшій мірі не вплинуть кардинально на ринок фінпослуг.