Про повноваження арбітражного керуючого в процедурі погашення боргів

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

 

Про повноваження арбітражного керуючого в процедурі погашення боргів

 

Господарський суд ухвалює постанову про визнання фізичної особи банкрутом та вводить процедуру погашення боргів  та призначає арбітражного керуючого – керуючим реалізацією.

Погашення боргів боржника – це остання судова процедура у справі, що застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна фізичної особи.

Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

 1. Запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника – фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю.
 2. Отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій.
 3. Здійснювати огляд майна фізичної особи.
 4. Отримувати інформацію про рух коштів на рахунках фізичної особи.

Для забезпечення виконання повноважень керуючого реалізації фізичної особи арбітражний керуючий може залучати на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок фізичної особи, а за відсутності коштів у останнього – на підставі рішення зборів кредиторів за рахунок кредиторів.

Дозвіл на залучення таких осіб надає господарський суд на підставі мотивованої заяви арбітражного керуючого про необхідність їх участі у справі, в якій зазначається розмір оплати їх послуг.

У процедурі реалізації боргів, такий арбітражний керуючий може виконувати певні функції та мати окремі повноваження, а саме:

 1. Організувати виявлення та складання опису майна фізичної особи та проведення інвентаризації.
 2. Визначає вартість майна фізичної особи.
 3. Повідомляє кредиторів про місце та час зборів кредиторів та проводить такі збори.
 4. Відкриває спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами.
 5. Здійснює погашення вимог кредиторів відповідно за рахунок коштів, отриманих від продажу такого майна.
 6. Звітує перед господарським судом та зборами кредиторів про результати продажу майна фізичної особи.
 7. Виконання функцій з управління та розпорядження майном фізичної особи.
 8. Здійснює продаж майна фізичної особи.
 9. Має інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень установи банків, в яких відкрито спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, зобов’язані переказати кошти з такого рахунку на рахунок нового арбітражного керуючого, призначеного господарським судом для виконання повноважень керуючого реструктуризацією.

Також варто зазначити, що керуючий реалізацією за виконання своїх повноважень отримує винагороду.  Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реалізацією становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Кредитори мають право за рахунок власних коштів встановити арбітражному керуючому додаткову винагороду.

 

Меше Олексій

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії «НОБІЛІ»