Торговельні марки та їх види

Адвокат, старший юрист Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Торговельні марки та їх види

Кожен власник великого чи малого бізнесу бажає щоб його товар був унікальним та відрізнявся від інших. Це правило стосується не тільки товарів, а і послуг.

Таку унікальність товарам та послугам дає торговельна марка (trademark, знак для товарів та послуг), які використовують для унікальності товарів та послуг.

Торговельна марка є засобом індивідуалізації товарів та послуг, учасників господарського обігу, є об’єктом права інтелектуальної власності. Також торгівельну марку інколи відносять до права промислової власності.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України, торгівельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до статті 494 вищевказаного кодексу, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Таким законом в Україні є Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

За своїм виглядом та змістом торгівельні марки можна умовно розділити на три типи:

  1. Словесні. Словесними торговельними марками є оригінальні слова, назви. Добре запам’ятовуються, легко помітні, зручні для реклами.

Слова, що послужили основою для торговельних марок, можуть бути вигаданими й такими, що існують в мові. Темою словесних торговельних марок можуть бути астрономічні назви, імена власні, імена історичних осіб. Існує також група торговельних марок, яка складається з назв професій, географічних назв.

Словесна торговельна марка отримує все більше використання, що пояснюється значними перевагами позначень цього роду та можливості реєстрації та використання доменного імені.

  1. Графічні. Графічна торгівельна марка – малюнки на різні теми: різні орнаменти, символи, зображення тварин, птахів, стилізовані зображення всіляких предметів.

Образотворчі торговельні марки можуть включати не лише зображення предметів, але й слова в особливій формі. Інколи буває важко провести чітке розмежування між словесними знаками і графічними знаками, оскільки такі марки можуть містити мальовані, оригінальні шрифти.

  1. Комбіновані. Комбінована торгівельна марка – містить в собі графічні та буквені елементи. Композиція комбінованої торгівельної марки може бути поєднанням: малюнка і слова; малюнка і букв; малюнка і цифр; слів і букв; букв і цифр та багато чого іншого.

Охорона на знак для товарів і послуг починає діяти з моменту подання заявки про його реєстрацію.