Удостоверение форс-мажорных обстоятельств во время карантина

Адвокат, старший юрист Юрідіческой компанії «NOBILI»

Меше Олексій

Засвідчення форс-мажорних обставин під час карантину

 

Верховна Рада України 17 березня 2020 року прийняла за основу та вцілому законопроект №3219 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Зокрема, до статті 14-1 “Про торгово-промислові палати в Україні” було внесено зміни та доповнено положеннями про те, що карантин, введений Кабінетом Міністрів України є форс – мажорною обставиною.

Відповідно до вже зазначеної статті, Торгово-промислова палата України (ТПП України) та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікат про такі обставини протягом 7 днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю.

Сертифікат про форс-мажорні обставини для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Заявник має право звертатися до ТПП України за засвідченням форс-мажорних обставин у разі вже порушеного строку виконання зобов’язання у зв’язку з введеним карантином.

Форс-мажорні обставини засвідчуються за зверненням бізнесу та фізичних осіб по кожному окремому договору чи іншому зобов’язанню, виконання яких настало згідно з умовами договору, законодавчих актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин подається за підписом керівника підприємства з відбитком печатки, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням – довіреною особою.

         До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

ТПП України постійно надає безкоштовні консультації та  максимально спрощує процес видачі сертифікатів.

Якщо ваш випадок пов’язаний із карантинними обмеженнями, то в такому разі вам знадобиться мінімальний пакет документів:

  1. Відповідна форма заяви, підписана керівником підприємства (примірник заяви можна завантажити тут: https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikh-obstavin);

✔️       2. Копія договору;

✔️       3. Копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів;

✔️       4. Повідомлення (сповіщення іншої сторони).

Надсилати документи можна в електронному варіанті на електронну адресу ТПП України:ucci@ucci.org.ua.

При цьому варто мати на увазі, що сумарний розмір файлів має бути не більше 10 Мб. на одне повідомлення.

Також, якщо у вас виникатимуть проблеми із контрагентами щодо виконання договорів, то співробітники нашої компанії можуть надати вам правову допомогу із договірних питань.