Затверджений план санації проти відкриття провадження

Індустрії:
Практики:

 

 

Умовами затвердженого судом плану санації передбачається погашення вимог кредиторів, зокрема може передбачати і погашення вимог ініціюючого кредитора, за рахунок отримання коштів від діяльності боржника, стягнення дебіторської заборгованості та проведення інших заходів. У такому випадку, відкриття провадження у справі про банкрутство призведе до неможливості виконання боржником вимог затвердженого плану санації, що, в свою чергу, порушить баланс захисту публічного та приватного інтересів кредиторів, вимоги яких повинні погашатися відповідно до умов затвердженого судом плану санації.

Відповідно до законодавства про банкрутство, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, то господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов’язання, строк яких настав. В свою чергу, боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов’язання та погасити заборгованість.

Затверджений ухвалою суду план санації, який передбачає погашення кредиторських вимог ініціюючого кредитора у справі, немає підстави стверджувати, що у боржника відсутня можливість виконати свої зобов’язання та погасити заборгованість. Крім того, визначені у затвердженому ухвалою суду плані санації строки погашення кредиторської заборгованості дають підстави для висновку про те, що в цьому випадку у боржника ще не настав строк виконання грошових зобов’язань перед ініціюючим кредитором.

Тому, якщо є затверджений план санації до відкриття провадження у справі про банкрутство та у якому передбачено погашення вимог ініціюючого кредитора – суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство за заявою ініціюючого кредитора.