Про право на комерційне найменування

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Про право на комерційне найменування

 

Якщо ви хочете створити юридичну особу, то вам потрібно дуже добре подумати про її комерційне найменування та промоніторити ринок на наявність вже існуючих тотожних найменувань або торговельної марки із таким найменуванням.
Це потрібно зробити для уникнення проблем у майбутньому, які можуть виникнути при неправильному виборі свого найменування.

 

Загалом, правова охорона комерційному найменуванню надається, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

 

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації. Також, охорона комерційному найменуванню надається незалежно від того, є чи не є таке найменування частиною торговельної марки.

 

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

 

Кожен може внести своє комерційне найменування до відповідних реєстрів. Відомості про комерційне найменування вносяться до реєстрів за його поданням. Власник, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.
Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

 

У разі якщо комерційне найменування є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

 

Після першого використання комерційного найменування, особа може мати певні майнові права на таке найменування, зокрема:

1) право на використання.

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування.

3) право забороняти використання найменування.

4) право на відшкодування завданих збитків.

 

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть бути передані іншій особі або припинені взагалі.

 

За законодавством про захист від недобросовісної конкуренції, використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання є неправомірним.

 

Таке неправомірне використання може стати причиною накладення штрафу у розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік та клопотами по припиненню використання найменування.