Деякі питання переведення дачного/садового будинку в жилий будинок

На законодавчому рівні визначений механізм переведення дачного і садового будинків в жилий будинок. Такі будинки можуть бути переведені лише за умови, що вони відповідають державним будівельним нормам.

Основна відмінність дачного/садового будинку від садибного (житлового) будинку полягає в тому, що за технічною характеристикою у дачному/садовому будинку не може бути житлових приміщень/кімнат. Крім того, власник садового/дачного будинку не має права зареєструвати своє місце проживання у такому будинку.

Куди необхідно звернутися, для переведення садового/дачного будинку у жилий будинок

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, – сільському голові затверджену форму заяви.

За вибором власника заява може бути подана як у паперовій так і в електронній формі. У паперовій формі заява подається особисто (у тому числі через центри надання адміністративних послуг), або направляється засобами поштового зв’язку рекомендованою кореспонденцією з описом вкладення. В електронній формі заява подається через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом власника.

Окрім самої заяви, власник також подає:

  • копію документа, що підтверджує право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчену в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);
  • письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий (як правило така згода посвідчується нотаріально);
  • звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам (даний звіт повинен бути підписаний виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та створений виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера).

Для проведення технічного огляду дачного чи садового будинку власник звертається до виконавця окремих видів робіт (послуг), що має відповідний кваліфікаційний сертифікат. На підставі укладеного між ними договору, відповідальний виконавець робіт (послуг) забезпечує створення з використанням Реєстру будівельної діяльності Звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку.

(Примітка: технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться з метою визначення відповідності фактичного стану садового або дачного будинку новому функціональному призначенню та надання в разі потреби рекомендацій власнику щодо усунення виявлених недоліків).

Виконавчий орган сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, – сільській голова упродовж місяця мають розглянути подану заяву та прийняти рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

У триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, у жилі будинки, або рішення про відмову, орган, що прийняв таке рішення видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є уповноважений орган, рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси. У разі подання заяви про переведення дачного або садового будинку у жилий будинок через центр надання адміністративних послуг рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, видається через зазначені центри.

До рішення про відмову у переведенні додаються документи, які подавалися власником до заяви.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • неподання визначеного переліку документів,
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  • встановлення відсутності у дачному чи садовому будинку діючої протягом року системи опалення для забезпечення експлуатації будинку та/або її невідповідність державним будівельним нормам, що встановлюють вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування;
  • встановлення наявності у дачному чи садовому будинку деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій.

Законодавство передбачає вичерпний перелік підстав для відмови в переведенні дачного чи садового будинку в жилий будинок.

Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.